Videoeffekter

I den här dialogen kan du justera färgbalansen och tillämpa olika effekter på videon.

Färginställningar

Bildtexter

Med den här funktionen kan du lägga till en bildtexter i videon. Du kan också justera textlayout och parametrar här.