Aktivera program från NCH Software

Använd det här formuläret för att registrera en programvarulicens och få en kod för programmet.


  Serienummer för licens

Detta är det 12- eller 13-siffriga numret som utfärdades när du köpte.
  Dina uppgifter
  Ditt namn:
  Din e-postadress:
  Registreringsinformation
  Företagsnamn (om tillämpligt):
  Gatuadress:
  Postort - Län - Postnummer:--
  Land
  Slutanvändarens namn:
  Slutanvändarens e-postadress:
Var försiktig: Om licensen du köpte var en icke-överförbar användar-licens kommer programmet att låsas till ovanstående användarnamn och e-postadress och kan inte ändras senare.
Detta gäller inte för andra licensklasser.
  Aktivera
 

Om du behöver hjälp med att registrera din programvara, besök: Hjälp och support för registrering.