Sekretess uttalande

Sekretesspolicy för NCH-programvara

Införandet
Vi på NCH Software är engagerade i att respektera din integritet på nätet och erkänner ditt behov av lämpligt skydd och hantering av all personligt identifierbar information ("Personlig information") som du delar med oss. NCH Software har upprättat denna Online-sekretesspolicy så att du kan förstå den omsorg med vilken vi avser att behandla din Personliga Information.

I detta uttalande avses med "Personlig information" all information som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, men inte begränsat till, ett för- och efternamn, en hemadress eller annan fysisk adress och en e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det är på jobbet eller hemma. I allmänhet kan du besöka NCH Softwares webbsidor utan att berätta vem du är eller avslöja någon Personlig Information om dig själv.

Om du väljer att ge oss din Personliga information på webben förbehåller vi oss rätten att överföra den informationen inom NCH Software eller till NCH Softwares tredjepartsleverantörer av tjänster, över gränser, och från ditt land eller din jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen.

NCH Software strävar efter att följa alla tillämpliga lagar runt om i världen som är utformade för att skydda din integritet. Även om de juridiska kraven kan variera från land till land, avser NCH Software att följa de principer som anges i denna Online-integritetspolicy även om vi i samband med ovanstående överför din Personliga Information från ditt land till länder som kanske inte kräver en "adekvat" skyddsnivå för din Personliga Information. Med andra ord är vårt mål att ge skydd för din Personliga Information oavsett var den Personliga informationen samlas in, överförs eller behålls.

  Tillbaka till början

Cookies och andra spårningstekniker
Vissa av våra webbsidor utnyttjar "cookies" och andra spårningstekniker. En "cookie" är en liten textfil som kan användas, till exempel för att samla in information om webbplatsaktivitet. Vissa cookies och annan teknik kan tjäna till att återkalla Personlig information som tidigare indikerats av en webbanvändare. De flesta webbläsare låter dig styra cookies, inklusive om de ska acceptera dem eller inte och hur du tar bort dem. Spårningstekniker kan registrera information som Internet-domän- och värdnamn; IP-adresser (Internet protocol) webbläsarprogramvara och operativsystemtyper; clickstream-mönster; och datum och tider som vår webbplats nås. Vår användning av cookies och andra spårningstekniker gör att vi kan förbättra vår webbplats och din webbupplevelse. Vi kan också analysera information som inte innehåller Personlig information för trender och statistik.

Vi använder cookies för att spåra användare på vår webbplats för att förbättra vår webbplats närvaro. Till exempel använder vi informationen för att hjälpa oss att bestämma hur man beställer länkar. Vi använder också cookies för att spåra varifrån besökare till vår webbplats hittar oss. Vi sparar aldrig personlig information i cookies. Vi kommer aldrig att lämna cookieinformation till tredje part.

  Tillbaka till början

Insamling av e-postadresser
Vi kommer aldrig att sälja din e-postadress.

Om du opt-in för vår version uppdatering nyhetsbrev eller köpa programvara från oss vi kan skicka dig marknadsföringsmaterial. Du kommer att kunna avsluta prenumerationen när som helst.

Din e-postadress kan spelas in av programvaran automatiskt, även om du inte anmäler dig. I detta fall kommer vi inte att skicka dig marknadsföringsmaterial (om du inte senare valde att anmäla dig vid köp). Användning av din e-postadress kommer att begränsas till extrema fall som att meddela användare av allvarliga buggar i ett program eller högst en gång för icke-marknadsföring begäran om produktfeedback.

  Tillbaka till början

Insamling av programanvändningsdata
Våra program kan samla in anonym användningsdata som kan skickas tillbaka för att använda för analys, till exempel antalet gånger en meny eller ett alternativ används inom programmet. I dessa fall kommer de insamlade uppgifterna aldrig att innehålla något som kan identifiera dig personligen.

  Tillbaka till början

Val
Du kan välja om du vill lämna personlig information till NCH Software eller inte. Läs igenom avsnittet Personlig information i Introduktionen för att kunna fatta detta beslut. Om du väljer att inte uppge den Personliga Information vi begär kan du fortfarande besöka de flesta av NCH Softwares webbplatser, men du kanske inte kan hämta eller köpa vår programvara. Om du valde att ha en relation med oss, till exempel en avtalsmässig eller annan affärsrelation eller partnerskap, kommer vi naturligtvis att fortsätta kontakta dig i samband med den affärsrelationen.

  Tillbaka till början

Populära Software


ljudredigeringsprogram
Skivbrännare
Avi Omvandlare
MP3-konverterare
Konvertera ljudfiler
Program för ljudinspelning
CD-ripper
kassett omvandlare
Program för videoredigering
Program för röstinspelning
Strömmande musikinspelare
Program för videoredigering
Bildspelsprogram
Video Capture Program
Inventarieprogram
Program för filkonverter
Faktura Software
Säkerhet
Överallt där din Personliga Information kan hållas inom NCH Software, avser vi att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda den Personliga Information som du delar med oss från obehörig åtkomst eller avslöjande. Vår webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig ändring av informationen under vår kontroll. Mer specifikt använder vår server SSL (Secure Sockets Layer) säkerhetsskydd genom att kryptera all din personliga information inklusive kreditkortsnummer, namn och adress för att hindra individer från att läsa denna information när den färdas över Internet.

  Tillbaka till början

Access/Accuracy
I den mån du ger oss Personlig information, önskar NCH Software att upprätthålla korrekt Personlig information. Där vi samlar in Personlig Information från dig på webben, är vårt mål att tillhandahålla ett sätt att kontakta NCH Software om du skulle behöva uppdatera eller korrigera den informationen.

  Tillbaka till början

Tjänster från tredje part
NCH Software har inte för avsikt att överföra Personlig information utan ditt samtycke till tredje part som inte är bundna att agera för NCH Softwares räkning om inte sådan överföring krävs enligt lag. På samma sätt är det mot NCH Softwares policy att sälja Personlig information som samlats in online utan samtycke.

Vissa NCH Software-program använder sig av Googles API-tjänster för funktioner som fil- eller videodelning. Om du auktoriserar ett program att använda ditt Google-konto kommer programmet att lagra en åtkomsttoken på enheten. Om du vill ogiltigförklara denna token när som helst följer du Ta bort åtkomst till webbplatsen eller appen instruktioner på Google Account Hjälp.

  Tillbaka till början

Barns integritet
NCH Softwares webbplats är inte uppbyggd för att locka barn. Följaktligen har vi inte för avsikt att samla in Personlig information från någon vi vet är under 13 år.

  Tillbaka till början

Engagemang
Att skydda din integritet på nätet är ett område under utveckling, och NCH Softwares webbplats utvecklas ständigt för att möta dessa krav.

Om du har några kommentarer eller frågor angående vår Online-integritetspolicy, vänligen Kontakta oss. Även om vi inte kan garantera integritet perfektion, kommer vi att ta upp alla frågor efter bästa förmåga så snart som möjligt.

  Tillbaka till början

Ditt samtycke
Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till villkoren i vår Online-integritetspolicy och till NCH Softwares behandling av Personlig information för de ändamål som anges ovan samt de som förklarar NCH Softwares policyer som gäller insamling av Personlig information på webben. Skulle sekretesspolicyn online ändras, tänker vi ta varje rimligt steg för att se till att dessa ändringar uppmärksammas på dig genom att publicera alla ändringar på en framträdande plats på vår webbplats under en rimlig tidsperiod.

  Tillbaka till början

Ändringar i denna integritetspolicy
NCH Software förbehåller sig rätten att ibland uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla företagets och kundernas feedback eller ändringar av sekretesslagstiftningen. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att bli informerad om hur NCH Software skyddar din personliga information.

  Tillbaka till början