Integritetsskydd

Integritetspolicy för NCH Software

Introduktion
Vi på NCH Software har åtagit oss att respektera din integritet online och inser ditt behov av lämpligt skydd och hantering av all personligt identifierbar information ("Personlig information") som du delar med oss. NCH Software har upprättat denna online-sekretesspolicy så att du kan förstå hur noga vi avser att behandla din personliga information.

I denne redogörelse betyder "Personlig information" all information som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, men inte begränsat till, ett för- och efternamn, en hemadress eller annan fysisk adress och en e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det är på jobbet eller hemma. I allmänhet kan du besöka NCH Softwares webbsidor utan att berätta vem du är eller avslöja någon personlig information om dig själv.

Om du väljer att förse oss med din personliga information på webben förbehåller vi oss rätten att överföra den informationen inom NCH Software eller till NCH Softwares tredjepartsleverantörer, över gränserna och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen.

NCH Software strävar efter att följa alla tillämpliga lagar runt om i världen som är utformade för att skydda din integritet. Även om juridiska krav kan variera från land till land, avser NCH Software att följa de principer som anges i denna onlinesekretesspolicy även om vi i samband med ovanstående överför dina personuppgifter från ditt land till länder som kanske inte kräver en "adekvat" skyddsnivå för dina personuppgifter. Med andra ord är vårt mål att skydda din personliga information oavsett var den personliga informationen samlas in, överförs eller behålls.

  Tillbaka till början

Cookies och annan spårningsteknik
Vissa av våra webbsidor använder "cookies" och annan spårningsteknik. En "cookie" är en liten textfil som kan användas, till exempel för att samla in information om webbplatsaktivitet. Vissa cookies och annan teknik kan tjäna till att återkalla personlig information som tidigare angetts av en webbanvändare. De flesta webbläsare låter dig styra cookies, inklusive om du vill acceptera dem eller inte och hur du tar bort dem. Spårningsteknik kan registrera information som internetdomän och värdnamn; IP-adresser (Internet Protocol); webbläsarprogramvara och operativsystemtyper; klickströmsmönster; och datum och tider då vår webbplats nås. Vår användning av cookies och annan spårningsteknik gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats och din webbupplevelse. Vi kan också analysera information som inte innehåller personlig information för trender och statistik.

Vi använder cookies för att spåra användare på vår webbplats för att förbättra vår webbplatsnärvaro. Vi använder till exempel informationen för att hjälpa oss att bestämma hur vi ska beställa länkar. Vi använder också cookies för att spåra varifrån besökare på vår webbplats hittar oss. Vi lagrar aldrig personlig information i cookies. Vi kommer aldrig att tillhandahålla cookieinformation till tredje part.

  Tillbaka till början

Insamling av e-postadresser
Vi kommer aldrig att sälja din e-postadress.

Om du väljer att få vårt nyhetsbrev om versionsuppdatering eller köper program från oss kan vi skicka marknadsföringsmaterial till dig. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Din e-postadress kan registreras av programvaran automatiskt, även om du inte väljer att delta. I det här fallet kommer vi inte att skicka marknadsföringsmaterial till dig (såvida du inte senare väljer att anmäla dig vid köp). Användningen av din e-postadress kommer att begränsas till extrema fall som att meddela användare om allvarliga buggar i ett program eller inte mer än en gång för icke-marknadsföringsförfrågningar om produktfeedback.

  Tillbaka till början

Insamling av programanvändningsdata
Våra program kan samla in anonyma användningsdata som kan skickas tillbaka för att användas för analys, till exempel hur många gånger en meny eller ett alternativ används i programmet. I dessa fall kommer de insamlade uppgifterna aldrig att innehålla något som kan identifiera dig personligen.

  Tillbaka till början

Valmöjlighet
Du kan välja om du vill lämna personuppgifter till NCH Software eller inte. Läs avsnittet Personlig information i introduktionen för att fatta detta beslut. Om du väljer att inte tillhandahålla den personliga information vi begär kan du fortfarande besöka de flesta av NCH Softwares webbplatser, men du kanske inte kan ladda ner eller köpa vår programvara. Om du väljer att ha en relation med oss, till exempel en avtalsmässig eller annan affärsrelation eller partnerskap, kommer vi naturligtvis att fortsätta att kontakta dig i samband med den affärsrelationen.

  Tillbaka till början

Populära program


Ljudredigeringsprogram
Skivbrännare
Avi-konverterare
MP3-konverterare
Ljudfilskonverterare
Ljudinspelningsprogram
CD-ripper
Kassett-konverterare
Videoredigering
Program för röstinspelning
Strömmande musikinspelare
Videoredigering
Bildspelsprogram
Videoinspelningsprogram
Program för inventering
Filkonverterare
Faktureringsprogram
Säkerhet
Varhelst din personliga information kan hållas inom NCH Software, avser vi att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda den personliga information som du delar med oss från obehörig åtkomst eller avslöjande. Vår webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig ändring av informationen under vår kontroll. Mer specifikt använder vår server SSL (Secure Sockets Layer) säkerhetsskydd genom att kryptera all din personliga information inklusive kreditkortsnummer, namn och adress för att förhindra att individer läser denna information när den reser över Internet.

  Tillbaka till början

Åtkomst/Exakthet
I den utsträckning du förser oss med personlig information vill NCH Software behålla korrekt personlig information. När vi samlar in personuppgifter från dig på webben är vårt mål att tillhandahålla ett sätt att kontakta NCH Software om du behöver uppdatera eller korrigera den informationen.

  Tillbaka till början

Tjänster från tredje part
NCH Software har inte för avsikt att överföra personuppgifter utan ditt samtycke till tredje part som inte är bundna att agera för NCH Softwares räkning såvida inte sådan överföring krävs enligt lag. På samma sätt strider det mot NCH Softwares policy att sälja personlig information som samlats in online utan samtycke.

Vissa NCH Software applikationer använder Google API-tjänster för funktioner som fil- eller videodelning. Om du auktoriserar ett program att använda ditt Google-konto lagrar programmet en åtkomsttoken på enheten. Om du vill ogiltigförklara denna token när som helst ändrar du Appar med åtkomst till ditt konto på sidan Behörigheter för Google-konto.

Se även Googles sekretesspolicy.

  Tillbaka till början

Barns integritet
NCH Softwares webbplats är inte strukturerad för att locka barn. Följaktligen har vi inte för avsikt att samla in personlig information från någon som vi vet är under 13 år.

  Tillbaka till början

Åtagande
Att skydda din integritet online är ett område under utveckling, och NCH Softwares webbplats utvecklas ständigt för att möta dessa krav.

Om du har några kommentarer eller frågor angående vår online-sekretesspolicy, vänligen Kontakta oss. Även om vi inte kan garantera perfektion av integriteten, kommer vi att ta itu med alla problem efter bästa förmåga så snart som möjligt.

  Tillbaka till början

Ditt samtycke
Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i vår online-sekretesspolicy och till NCH Softwares behandling av personlig information för de ändamål som anges ovan samt de som förklarar NCH Softwares policyer för insamling av personlig information på webben. Om onlinesekretesspolicyn ändras avser vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa ändringar uppmärksammas genom att publicera alla ändringar tydligt på vår webbplats under en rimlig tidsperiod.

  Tillbaka till början

Ändringar i denna integritetspolicy
NCH Software förbehåller sig rätten att ibland uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla företags- och kundfeedback eller ändringar i sekretesslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att bli informerad om hur NCH Software skyddar din personliga information.

  Tillbaka till början