Privacyverklaring

NCH Software Privacybeleid

Introductie
Wij bij NCH Software doen er alles aan om uw online privacy te respecteren en erkennen uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u met ons deelt. NCH Software heeft dit online privacybeleid opgesteld zodat u de zorg kunt begrijpen waarmee we van plan zijn uw persoonlijke informatie te behandelen.

Voor de doeleinden van deze verklaring betekent "Persoonlijke informatie" alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, een thuis- of ander fysiek adres en een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel op het werk als thuis. Over het algemeen kunt u de webpagina's van NCH Software bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke informatie over uzelf te onthullen.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie op het web te verstrekken, behouden wij ons het recht voor om die informatie over te dragen binnen NCH Software of aan externe serviceproviders van NCH Software, over de grenzen heen en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld.

NCH Software streeft ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten over de hele wereld die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen. Hoewel de wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, is NCH Software van plan zich te houden aan de principes die zijn uiteengezet in dit online privacybeleid, zelfs als we, in verband met het bovenstaande, uw persoonlijke informatie van uw land overdragen naar landen die mogelijk geen "adequaat" beschermingsniveau voor uw persoonlijke informatie vereisen. Met andere woorden, ons doel is om bescherming te bieden voor uw persoonlijke informatie, ongeacht waar die persoonlijke informatie wordt verzameld, overgedragen of bewaard.

  Terug naar boven

Cookies en andere trackingtechnologieën
Sommige van onze webpagina's maken gebruik van "cookies" en andere trackingtechnologieën. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie over website-activiteit te verzamelen. Sommige cookies en andere technologieën kunnen dienen om persoonlijke informatie op te roepen die eerder door een webgebruiker is aangegeven. In de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren en hoe u ze kunt verwijderen. Trackingtechnologieën kunnen informatie registreren zoals internetdomein- en hostnamen; Internet protocol (IP) adressen; browsersoftware en typen besturingssystemen; clickstream patronen; en data en tijden waarop onze site wordt bezocht. Ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën stelt ons in staat om onze website en uw webervaring te verbeteren. We kunnen ook informatie analyseren die geen persoonlijke informatie bevat voor trends en statistieken.

We gebruiken cookies om gebruikers op onze website te volgen om onze aanwezigheid op de website te verbeteren. We gebruiken de informatie bijvoorbeeld om te links te kiezen om te gebruiken. We gebruiken ook cookies om bij te houden waar bezoekers van onze site ons vinden. We slaan nooit persoonlijke informatie op in cookies. We zullen nooit cookie-informatie aan derden verstrekken.

  Terug naar boven

Verzameling van e-mailadressen
We zullen uw e-mailadres nooit verkopen.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief voor versie-updates of software van ons koopt, kunnen we u marketingmateriaal sturen. U kunt zich op elk moment afmelden.

Uw e-mailadres kan automatisch door de software worden geregistreerd, zelfs als u zich niet aanmeldt. In dit geval sturen we u geen marketingmateriaal (tenzij u er later voor kiest om u aan te melden bij aankoop). Het gebruik van uw e-mailadres is beperkt tot extreme gevallen, zoals het informeren van gebruikers over ernstige bugs in een toepassing of niet meer dan één keer voor niet-marketingfeedbackverzoeken voor producten.

  Terug naar boven

Verzameling van programmagebruiksgegevens
Onze programma's kunnen anonieme gebruiksgegevens verzamelen die kunnen worden teruggestuurd naar gebruik voor analyse, zoals het aantal keren dat een menu of optie binnen het programma wordt gebruikt. In deze gevallen zullen de verzamelde gegevens nooit iets bevatten dat u persoonlijk kan identificeren.

  Terug naar boven

Keuze
U kunt ervoor kiezen om al dan niet persoonlijke informatie aan NCH Software te verstrekken. Raadpleeg het gedeelte Persoonlijke informatie van de Inleiding om deze beslissing te nemen. Als u ervoor kiest om de persoonlijke informatie die wij vragen niet te verstrekken, kunt u nog steeds de meeste websites van NCH Software bezoeken, maar u kunt onze software mogelijk niet downloaden of kopen. Als u ervoor kiest om een relatie met ons te hebben, zoals een contractuele of andere zakelijke relatie of partnerschap, zullen we natuurlijk contact met u blijven opnemen in verband met die zakelijke relatie.

  Terug naar boven

Populaire software


Audiobewerkingssoftware
Disc Brander
AVI Converter
MP3 Converter
Geluidsbestand Converter
Audio-opnamesoftware
CD Ripper
cassette omvormer
Videobewerkingssoftware
Spraakopnamesoftware
Streaming muziekrecorder
Videobewerkingssoftware
Software voor diavoorstellingen
Video-opnamesoftware
Voorraadsoftware
Bestandsconversiesoftware
Factuursoftware
Veiligheid
Waar uw persoonlijke informatie ook wordt bewaard binnen NCH Software, we zijn van plan redelijke en passende stappen te ondernemen om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Onze site heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde wijziging van de informatie onder onze controle. Meer in het bijzonder maakt onze server gebruik van SSL-beveiliging (Secure Sockets Layer) door al uw persoonlijke gegevens te versleutelen, inclusief creditcardnummer, naam en adres om te voorkomen dat personen deze informatie lezen terwijl deze over internet reist.

  Terug naar boven

Toegang/Nauwkeurigheid
Voor zover u ons persoonlijke informatie verstrekt, wil NCH Software nauwkeurige persoonlijke informatie bijhouden. Wanneer we persoonlijke informatie van u verzamelen op het web, is ons doel om een manier te bieden om contact op te nemen met NCH Software als u die informatie moet bijwerken of corrigeren.

  Terug naar boven

Diensten van derden
NCH Software is niet van plan om persoonlijke informatie zonder uw toestemming over te dragen aan derden die niet verplicht zijn om namens NCH Software te handelen, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is. Evenzo is het in strijd met het beleid van NCH Software om persoonlijke informatie die online is verzameld zonder toestemming te verkopen.

Sommige NCH-softwaretoepassingen maken gebruik van Google API Services voor functies zoals het delen van bestanden of video's. Als u een toepassing autoriseert om uw Google-account te gebruiken, slaat de app een toegangstoken op uw apparaat op. Als u dit token op elk gewenst moment ongeldig wilt maken, wijzigt u de apps met toegang tot uw account op de pagina Google-accountmachtigingen.

Bekijk de Privacybeleid van Google.

  Terug naar boven

Privacy van Kinderen
De website van NCH Software is niet gestructureerd om kinderen aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn we niet van plan om persoonlijke informatie te verzamelen van iemand waarvan we weten dat hij of zij jonger is dan 13 jaar.

  Terug naar boven

Engagement
Het beschermen van uw privacy online is een evoluerend gebied en de website van NCH Software evolueert voortdurend om aan deze eisen te voldoen.

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons online privacybeleid, kunt u ons Contacteren. Hoewel we de perfectie van privacy niet kunnen garanderen, zullen we elk probleem zo snel mogelijk zo snel mogelijk aanpakken.

  Terug naar boven

Uw toestemming
Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van ons online privacybeleid en met de verwerking van persoonlijke informatie door NCH Software voor de hierboven vermelde doeleinden, evenals met de doeleinden die het beleid van NCH Software met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie op het web uitleggen. Mocht het online privacybeleid veranderen, dan zijn we van plan alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen gedurende een redelijke periode prominent op onze website te plaatsen.

  Terug naar boven

Wijzigingen in dit Privacybeleid
NCH Software behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid af en toe bij te werken om feedback van bedrijven en klanten of wijzigingen in de privacywetgeving weer te geven. We raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe NCH Software uw persoonlijke gegevens beschermt.

  Terug naar boven