Crescendo GuiderCrescendo Musiknotationsprogram gör musiknotation och komposition enkelt. Skriv, spara och skriv ut din partitur från datorn. Från nybörjare till proffs, symbolerna, tid och nyckelsignaturer och layoutmöjligheter kommer att ge dig den kontroll du behöver för ditt arrangemang.

Ladda ner nu

Kom igång med Crescendo

Denna video täcker alla grunderna du behöver för att navigera Crescendo, hitta de verktyg som du behöver och börja komponera musik. Den pekar ut några olika metoder för att ändra klav, nyckel och tid signaturer. Lär dig hur du lägger till noter, dynamik, delar och mycket mer.


Placera Ackord

Denna video visar hur man placerar och justera ackord på ditt notsystem. Det förklarar också hur ackord görs och hur du kan ta bort dem.


Lägg till en Legatobåge

Den här videon visar dig hur du lägger till en legatobåge till ett musik notationsprojekt. Det förklarar hur man väljer slur-verktyget och använder det för att skapa och ta bort slurs.


Tabulatur

Denna video förklarar hur man gör en tabulaturscore. Gör ackord genom att placera noter och sedan välja fret siffror. Det förklarar också hur man konverterar ett befintlig notsystem till gitarr tabulatur.


Lägg till Fretboards

Den här videon förklarar hur du lägger till greppbrädor i ett musik notationsprojekt. Det visar hur man skapar och justerar greppbrädor samt hur man tar bort dem. Du kan lära dig att koppla greppbrädor till enstaka noter och hur man skriver ut endast ackord och texter utan att notsystem också skrivs ut.


Lägg till, redigera och ta bort notation

Den här självstudien lär dig hur du lägger till, redigerar och tar bort noteringar i projektet. Den visar hur man navigerar i de olika menyerna, flikarna och verktygsfälten för att göra dessa ändringar.


Lägg till och redigera text

Denna guide visar dig hur du lägger till och redigerar text. Det kommer också att visa dig hur du flyttar och justera din text i ditt projekt.


Använda VSTi

Denna guide kommer att visa dig hur du använder VSTi. VSTi Instruments tillämpas på en del eller notsystem i dialogrutan Delar och Stavar. Det förklarar hur du lägger till och ändra mappar för VSTi plugins samt hur man växlar mellan plugins och göra justeringar till dem.


Lägg till eller ta bort en Linje

Denna videoguide kommer att visa dig hur du lägger till eller ta bort en balkar i notgrupper. Som standardbalkar automatiskt läggs till sammanhängande grupper med korta noter, till exempel sextondelsnot. Detta kan stängas av helt eller för specifika noter.


Hur man skriver Barbershop Quartet Musik

Skriva ett partitur för en four part harmony är enkelt med Crescendo. Använd verktyget Röster för att göra stammar punkt uppåt eller nedåt för varje del. Många andra tips och tricks på att göra en barbershop kvartettkomposition ingår också i denna guide.


Hur man använder Musiktranskribering

Denna videoguide kommer att visa dig hur du använder musiktranskribering i Crescendo. Använd det inbyggda verktyget för transkription av inspelad musik genom en visuell representation av noter i en inspelning. Många andra tips och tricks på att använda musiktranskribering ingår också i denna guide.


Observera: Guiderna på denna sida är för Crescendo med början av version 1.86. För guider om andra NCH Software-produkter se NCH Software YouTube-kanal.
Gillar du vad du ser?

Crescendo musiknotationsprogram är perfekt för att komponera låtar, filmmusik eller bara vara kreativ. Från enkla till komplexa noter, med hjälp av Crescendo kommer att förbättra din förmåga att skapa ett arrangemang.

Ladda ner


Klicka här för att ladda ner Crescendo Music Notation Software