RecordPad Software Development Kit

Api voor softwareontwikkeling van RecordPad

RecordPad kan worden bediend door andere programma's via de opdrachtregel. Andere software kan bijvoorbeeld de opname starten of stoppen of de uitvoermap opgegeven. Dit is handig voor het maken van automatiseringssystemen.

RecordPad [opdracht][opties]

Bevelen:

-record [format] [formaat instellingen] Begin met opnemen. Het uitvoerbestand wordt in de uitvoermap geplaatst zoals ingesteld in de huidige instellingen. Als de optie vragen om bestandsnaam is ingeschakeld, wordt om naam gevraagd voordat u met de opname begint; anders wordt automatisch de bestandsnaam gegenereerd op basis van de huidige instellingen.

Formaat opties:
wav: opnemen in wav-formaat
mp3: opnemen in mp3-formaat

Opties voor formaatinstellingen:
Als u de indelingsinstellingen niet opgeeft, gebruikt RecordPad de huidige indelingsinstellingen om het bestand op te nemen.

Wav-bestand: -sfreq -m nchans> -b<bitrate>
waar:
-s <sfreq>sampling frequentie van het uitgangsbestand (kHz)
-m <nchans>aantal kanalen
-b <bitrate>stel de bitrate in kbs

Constant Bitrate Encoding (CBR) mp3 bestand: -cbr -b <bitrate>[-h] -m <mode>[-p]
waar:
-b <bitrate>stel de bitrate in kbs
-h hogere kwaliteit, maar iets langzamer
-m <mode>stereo, (j)oint, (f)orce of (m)ono (default j)
-p fout bescherming

Variable Bitrate Encoding (VBR) mp3-bestand: -vbr -b<minbitrate> -B <maxbitrate>-q <n>-m <mode>[-p]
waar:
-b <minbitraat>specgeer minimaal toegestane bitsnelheid
-B <maxbitraat>specificeer de maximaal toegestane bitsnelheid
-q <n>kwaliteitsinstelling voor VBR. standaard n=4, 0 = hoge kwaliteit, grotere bestanden, 9 = kleinere bestanden
-m <mode>stereo, (j)oint, (f)orce of (m)ono (default j)
-p fout bescherming

-recordfile <filepath>[format settings]
Begin met opnemen in een specifiek bestand. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte over het instellen van formaatinstellingen.

-pauze
Pauzeer de opname.

-klaar
Voltooi het opnemen van het huidige bestand.

-herstart
Start de opname opnieuw.

-hervatten
Hervat de opname nadat deze is gepauzeerd.

-outdir<dirpath>
Stel de uitvoermap in waarnaar RecordPad bestanden exporteert.

-uitgang
Sluit RecordPad af.

-play<filename>
Speel het opgegeven bestand af in de uitvoermap. U hoeft alleen de bestandsnaam bij de bestandsextensie op te nemen. Bijvoorbeeld: MyFile01.wav

Opties

-toon
RecordPad weergeven wanneer het actief is. Dit is de standaardinstelling.

-verbergen
Verberg RecordPad wanneer het actief is.

-exitifstop
Sluit RecordPad af als de opname is gestopt.

-ms<milliseconden>
Sla het huidige opnamebestand op en sluit RecordPad automatisch af na het opgegeven aantal milliseconden.

-showbtn<button>
Toon of verberg de opnamebedieningsknoppen. De waarde van <button>kan een van de volgende zijn: (r)ecord, (p)ause, restar(t), stop, showall, hideall.

Voorbeelden

recordpad -record -ms 5000
recordpad -record wav -s 44100 -m 1 -b 8
recordpad -record mp3 -cbr -b 128 -h -m s -p
recordpad -record mp3 -vbr -b 96 -B 128 -q 0 -m s -p
recordpad -recordfile c:.mp3-vbr -b 96 -B 128 -q 0 -m s -p
recordpad -outdir c:files
recordpad -play "myfile01.wav"
recordpad -record -showbtn showall
recordpad -showbtn r

Overige Informatie

Als u problemen ondervindt bij het schrijven van uw aanvraag, ga dan naar www.nch.com.au/recordpad/support.html en gebruik het formulier om contact met ons op te nemen.

Als u de RecordPad wilt distribueren die bij uw software is geleverd, moet u rekening houden met de zeer eenvoudige en betaalbare OEM-licentievoorwaarden voor het distribueren van RecordPad. Zien https://www.nch.com.au/reseller voor meer informatie.

We bieden ook zakelijke softwareontwikkelingsdiensten als u wilt dat wij de ontwikkeling voor u doen of als u meer substantiële wijzigingen aan de RecordPad nodig hebt. De kosten beginnen bij ongeveer $US 100 voor een eenvoudige functie, maar kunnen oplopen tot $ 10.000 + voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe release-applicatie. Zie www.nch.com.au/development voor contactgegevens om een offerte aan te vragen.

We kunnen RecordPad ook rebranden met uw logo en details tegen een kleine vergoeding (zie https://www.nch.com.au/reseller voor meer informatie).

U kunt het RecordPad-installatiebestand met uw software distribueren (maar u mag in geen geval registratiesleutels verspreiden of proberen het registratiesysteem te ondermijnen). Zie de recordpadlicentievoorwaarden (in het Help-bestand). Normaal gesproken zouden uw klanten de RecordPad rechtstreeks bij ons kopen. We bieden ook eenvoudige licentievoorwaarden als u geregistreerde versies van de RecordPad moet distribueren. Zie https://www.nch.com.au/reseller onder de licentiekop Software Blanket.