RecordPad Software Development Kit

API för programvaruutveckling i RecordPad

RecordPad kan styras av andra program via kommandoradsverktyget. Till exempel kan annan programvara starta eller stoppa inspelningen eller angivna utdatamappen. Detta är användbart för att skapa automatiseringssystem.

RecordPad [kommando][alternativ]

Command:

-post [format] [formatinställningar] Börja spela in. Utdatafilen placeras i utdatamappen enligt aktuella inställningar. Om alternativet fråga efter filnamn är aktiverat uppmanas det om namn innan inspelningen påbörjas. Annars genereras filnamnet automatiskt baserat på de aktuella inställningarna.

Formatalternativ:
wav: spela in i vågformat
mp3: spela in i mp3-format

Alternativ för formatinställningar:
Om du inte anger formatinställningarna använder RecordPad de aktuella formatinställningarna för att spela in filen.

Wav-fil: -sfreq -m nchans> -b<bitrate>
var:
-s <sfreq>samplingsfrekvens för utdatafilen(kHz)
-m <kans>antal kanaler
-b <bitrate>set bithastigheten i kbs

CBR-fil (Constant Bitrate Encoding): -cbr -b <bitrate>[-h] -m <mode>[-p]
var:
-b <bitrate>set bithastigheten i kbs
-h högre kvalitet, men lite långsammare
-m <mode>stereo, j)oint, f)orce eller (m)ono (standard j)
-p felskydd

VBR-fil (Variable Bitrate Encoding): -vbr -b<minbitrate> -B <maxbitrate>-q <n>-m <mode>[-p]
var:
-b <minbitrate>specificera minsta tillåtna bithastighet
-B <maxbitrate>specificera högsta tillåtna bithastighet
-q <n>kvalificerad inställning för VBR. standard n=4, 0 = hög kvalitet, större filer, 9 = mindre filer
-m <mode>stereo, j)oint, f)orce eller (m)ono (standard j)
-p felskydd

-recordfile <filepath>[formatinställningar]
Börja spela in till en viss fil. Se avsnittet ovan om hur du ställer in formatinställningar.

-paus
Pausa inspelningen.

-klar
Slutför inspelningen av den aktuella filen.

-starta om
Starta om inspelningen.

-återuppta
Återuppta inspelningen när den har pausats.

-Outdir<dirpath>
Ange utdatamappen som RecordPad exporterar filer till.

-utgång
Avsluta RecordPad.

-spela<filename>
Spela upp den angivna filen i utdatamappen. Du behöver bara inkludera filnamnet i filtillägget. Till exempel: MyFile01.wav

Alternativ

-visa
Visa RecordPad när den körs. Det här är standardinställningen.

-dölj
Dölj RecordPad när den körs.

-exitifstop
Avsluta RecordPad om inspelningen stoppas.

-Ms<millisekunder>
Spara den aktuella inspelningsfilen och avsluta RecordPad automatiskt efter angivet antal millisekunder.

-showbtn<button>
Visa eller dölja inspelningskontrollknapparna. Värdet av <button>kan vara något av följande: (r)ecord, (p)ause, restar(t), stop, showall, hideall.

Exempel

recordpad -record -ms 5000
recordpad -record wav -s 44100 -m 1 -b 8
recordpad -record mp3 -cbr -b 128 -h -m s -p
recordpad -record mp3 -vbr -b 96 -B 128 -q 0 -m s -p
recordpad -recordfile c:.mp3-vbr -b 96 -B 128 -q 0 -m s -p
recordpad -outdir c:files
recordpad -spela "myfile01.wav"
recordpad -record -showbtn showall
recordpad -showbtn r

Annan information

Om du har problem med att skriva din ansökan, gå till www.nch.com.au/recordpad/support.html och använd formuläret för att kontakta oss.

Om du vill distribuera RecordPad förpackad med din programvara bör du överväga de mycket enkla och prisvärda OEM-licensvillkoren för att distribuera RecordPad. Se https://www.nch.com.au/reseller för mer information.

Vi erbjuder också företagsutvecklingstjänster om du vill att vi ska göra utvecklingen åt dig eller om du behöver mer betydande ändringar i RecordPad . Kostnaderna börjar från cirka $US 100 för en enkel funktion men kan öka till $ 10,000 + för utveckling av en komplett ny releaseapplikation. Vänligen se www.nch.com.au/development för kontaktuppgifter för att begära en offert.

Vi kan också omprofilera RecordPad med din logotyp och detaljer mot en liten avgift (se https://www.nch.com.au/reseller för mer information).

Du kan distribuera RecordPad-installationsfilen med din programvara (men du får inte under några omständigheter distribuera registreringsnycklar eller försöka underminera registreringssystemet). Se licensvillkoren för RecordPad (i hjälpfilen). Normalt skulle dina kunder köpa RecordPad direkt från oss. Vi tillhandahåller också enkla licensvillkor om du behöver distribuera registrerade versioner av RecordPad. Vänligen se https://www.nch.com.au/reseller under licensrubriken Software Blanket.