Support för registrering

Problem med inköp, aktivering, registrering


Om ditt problem inte besvaras på supportsida för registrering, vänligen kontakta supporten nedan.


 E-postadress:
 Program:
t.ex., WavePad
 
 Operativsystem:
t.ex. Windows 7
 Supportfråga:
Inkludera en tydlig beskrivning av problemet. Om du har fått en felkod ska du inkludera den exakta texten i felkoden.
Om du har aktiverings- eller registreringsnycklar, vänligen bifoga dem.