WavePad FFT-ljudanalysator

Kraftfullt Ljudanalysprogram

WavePad har två mycket användbara verktyg för att utföra ljudanalys på det spektrala innehållet i ljud, Fast Fourier Transform (FFT) och den time-based Fast Fourier Transform (TFFT), förutom omfattande ljudredigering funktionalitet.
Typiska Applikationer
  • Analys av ljudspektrum
  • Vibrationsprovning och analys
  • Buller Upptäckt och borttagning
Ladda ner WavePad LjudredigerareLadda ner WavePad Ljudredigerare för Windows
FFT är utformad för att illustrera egenskaper hos ljud vid endast en tidpunkt, medan TFFT skapar ett diagram över tiden för varaktigheten av ett ljudklipp. Dessa verktyg har tillämpningar inom ett antal områden, inklusive lingvistik, matematik och ljudteknik.

Ladda ner WavePad Ljudanalys och FFTprogram

Ladda ner nu Köp

WavePad Ljudanalys Skärmdumpar
Fler Audio Editor / Analyzer Skärmdumpar
Avancerade ljudanalysfunktioner
  • Utför en spektralanalys av ljud vid en och samma tidpunkt, eller över en hel varaktighet
  • FFT har möjlighet att zooma in på antingen x-axel eller y-axeln för att se graf mer i detalj
  • TFFT har zoomförmåga samt en färgintensitetsspecificerare för att välja den intensitet med vilken färger representeras i grafen
  • Grafer presenteras på ett enkelt och intuitivt sätt, vilket möjliggör optimal visning och analys
  • Grafer ritas in med hjälp av frekvenser upp till halva samplingsfrekvensen för ljud- och intensitetsgraden upp till 0dB
  • Navigera genom, eller till och med spela upp din fil, och se uppdateringar i realtid till båda graferna. FFT-uppdateringarna direkt, och TFFT-grafmarkören uppdateras till samma punkt som i ljudfilen
  • Fungerar med alla ljudfiler som kan laddas i WavePad

FFT-graf

FFT-grafen fungerar genom att ta ett litet urval av ljud och rita ett diagram över frekvens (x-axeln, i Hz) kontra intensitet (y-axeln, i dB). Grafen har två olika tomter om ljudet är stereo, annars bara en tomt kommer att visas. Grafens frekvens varierar från 0Hz till halva ljudprovfrekvensen, medan intensitetsintervallet går från -128dB till 0dB.

TFFT Graf

TFFT-grafen fungerar genom att rita intensiteten i ljudets frekvensspektrum över tiden, och representerar intensitet genom färg. X-axeln används för tid (i hh:mm:ss-format) och sträcker sig över ljudvalens varaktighet. Y-axeln används för frekvens (i Hz) och skildrar spektrumet av ljudet vid en och samma tidpunkt (som FFT det går upp till hälften av provet hastighet av ljudet). Sedan vid varje tidpunkt och frekvens görs en intensitetsberäkning och en dB-siffra beräknas (mellan -128dB och 0dB). Denna figur mappas till en färgintensitetsskala och ritas sedan på grafen, med rent svart som representerar -128dB och rent vit som representerar 0dB.


WavePad FFT Graf
Frekvensanalys (FFT)
WavePad TFFT Graf
Temporal frekvensanalys (TFFT)
Visa fler Ljudredigering och ljudanalysator skärmdumpar >>>

Live FFT-analys

Live FFT-analysdisplayen tar realtidsljudet från din valda inspelningsenhet och visar automatiskt frekvensen kontra intensiteten.

Ljudanalysator


Analysfunktioner
Redigeringsfunktioner
Om FFT Grafer
Om TFFT Grafer
Ladda ner nu
-för Windows
-för Mac
-för iPhone
-för iPad
-för Android
-för Kindle
Vanliga frågor (FAQs)
Teknisk support
Diskussionsforum
Priser & Köp

Relaterade Ljudprogram


MixPad Ljudmixer
Express Rip CD Ripper
Express Burn CD-brännare
Switch Ljudfilskonverterare
Stämpel ID3 Tag Editor
Ljudfrekvens Generator
BroadWave Ljud Streamer
Program för röstinspelning
Mer ljudprogram...