Reseller Blanket-Licentie Registratie

Klant Bedrijfsnaam:
Klant Adres:
Stad - Staat/Provincie - Postcode: - -
** Gebruikersnaam:
** Gebruiker E-mailadres:
** Gebruikersnaam en e-mailadres van gebruiker zijn alleen vereist voor
Express/Web Dictate en Express Talk BE Gebruikerslicenties.
Voor alle andere software laat u deze leeg.

Software:
LEGITIMATIEBEWIJS: (laat leeg voor automatische volgende ID)
Reseller Account Toegangscode:
 

Belangrijke mededeling:

  1. Algemene licentieregistratie mag alleen worden gemaakt voor klanten die u produceert voor of andere services levert wanneer de kosten van die services hoger zijn dan de adviesprijs van onze software. Als u de software los van uw services wilt verkopen, moet u deze aanschaffen met behulp van de aankoopformulier voor wederverkopers met korting.
  2. Registraties worden uitgegeven onder voorbehoud van de reseller licentiecontractvoorwaarden die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn en die kunnen worden bekeken op www.nch.com.au/reseller en die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij NCH Software.