Typistische software

Softwarecategorie selecteren

Software voor professionele typisten

Transcriptiesoftware

Express Scribe is een professionele tool voor het afspelen van dictaten om typisten te helpen bij het transcriptie van dicteeropnamen.

Software voor tekstuitvouwen

FastFox is een tekstuitbreidingsprogramma dat wordt gebruikt om veelgebruikte tekst snel en gemakkelijk in te voegen en kan de transcriptietijd helpen verkorten.

Typlerares & Games

KeyBlaze-typlering-software is ontworpen om te helpen bij het leren typen en aanraken van typen.