Program för maskinskrivning

Välj Programkategori  

Program för professionella typister

Transkriptionsprogram

Express Scribe är ett professionellt diktamenverktyg för att bistå maskinskrivare i transkription av inspelad diktamen.

Program för Textexpander

FastFox är textexpansionsprogram som används för att infoga vanligen inskriven text snabbt och enkelt, och kan bidra till att minska transkriptionstiden.

Skrivarhandledare & Spel

KeyBlaze skrivarhandledar-program är utformad för att hjälpa till att lära sig att skiva snabbare och touch-skrivning.